Neden Doğa ile Ahenk içinde Sürdürülebilir Yaşam?

Gelecek nesillere yaşanabilir, bereketli bir yaşam alanı bırakabilmenin önemini öncelikle gençlerin kavramasında, bilmesinde büyük önem var. Bu nedenle gençlerin önayak olacağı çalışmalar da daha değerli olacaktır. Doğayı, doğal gıda elde etmeyi, sürdürülebilir yaşamın önemini daha ana okulundan itibaren anlatabilir ve türlü çalışmalarla gösterebiliriz.

Bahçecilik, yapabileceğimiz en önemli çalışmaların başında gelir. Balkonda, çatıda, toprağa eriştiğimiz her herde bahçecilik yapabiliriz. Kendi doğal gıdanı üretmek ayrıca:

 • Sağlıktır.
 • Spordur – vücut hareket eder.
 • Çalışkanlıktır.
 • Rahatlama, Huzurdur – pozitif enerji.
 • Bilgi ve beceri elde edersin.
 • Zor zamanlar için çok değerli bilgiler.
 • Toprağı, doğayı tanımaya başlarsın, değerini anlarsın.
 • Sürdürülebilir yaşam için ilk adımdır.
 • Eğer çok kişi yaparsa, dönüşüm olasılığı artar. İnsanlar bilinçlenir.

 

Okullarda bahçecilikle başlanabilir. Doğal bahçecilikte kimyasal gübreler, kimyasal böcek ilaçları kullanılmaz. Doğal üretim yöntemleri vardır, bahçelerde bereketi sağlamak için başarılı yol haritaları da mevcuttur. Öncelikle bahçecilik başta olmak üzere sürdürülebilir yaşam konularını içeren eğitimler almak gerekir. 2 günlük ‘Sürdürülebilir Yaşama Giriş’ kursu ile başlangıç yapılabilir (örnek kurs içeriği aşağıdadır). Kurs sonrasında küçük ölçekli bahçelerin kurulumuna başlanabilir. Bahçelerimizde yerel, doğal, ata tohumlarını kullanmaya özen gösteririz. Hatta bu tohumları kendimiz çoğaltarak sonraki yıllar için koruyabilir ve başkalarına da verebiliriz.

Bahçelerin kurulumu özveri, çaba, emek ister. Konunun önemini anlayan öğretmenler ve öğrenciler gereken çabayı gösterirler. Okul aile birliklerinden, yerel yönetimlerden maddi ve manevi destekler istenebilir.

Okul bahçelerinden bir sonraki adım ise ‘Topluluk Bahçesi’ olacaktır. Topluluk bahçesi:

 • Şehir içindedir
 • Erişilebilir, başlangıcı kolay, az masraflı
 • Tembelliği atıp çalışkanlık için
 • Vakfedilmiş bir toprak üzerinde bir grup insan kendi kaynaklarıyla bahçecilik yapar, gıdasını üretir.
 • Her yaştan insan: çocuktan-yaşlıya açıktır.

Çeşitli amaçlara yönelik topluluk bahçeleri oluşturulabilir:

Örnek alınabilecek 2 güzel çalışma:

2 yıl önce çiftliğimize gönüllü olarak çalışmaya gelen Robert Kolej coğrafya hocaları İstanbul’a dönüşlerinde sürdürülebilir yaşama ve permakültüre önem verilmesi ve yayılması gereğini hissettiler. Robert Kolejde İstanbul’un diğer bazı liselerini de davet ederek bir permakültür semineri düzenlediler. Konuşmacı olduğum bu seminere 13 okuldan 200 kadar öğretmen ve öğrenci katıldı. Seminer sonrasında permakültürü daha fazla öğrenme ihtiyacı doğdu ve bu 2 günlük Sürdürülebilir Yaşama Giriş Kursu’nun organize ettik. Kursta 80 üzerinde hoca ve öğrenciye permakültürü ve özellikle bahçeciliği anlattık. Kurs sonrasında okullarda permakültür kulüpleri kuruldu ve bahçe oluşturma çalışmaları başladı. Bazı öğrenciler okullarına sığamadılar ve yerel belediyelere gidip belediye arazilerinde ‘topluluk bahçeleri’ oluşturulması için taleplerde bulundular. Beşiktaş Belediyesi Robert Kolej öğrencilerine Ulus parkında bir yer verdi ve Aralık 2015’te topluluk bahçesinin ilk çalışması yapıldı. Kadıköy Belediyesi ise Saint Joseph Lisesi öğrencilerine Fenerbahçe parkında bir yer verdi. Şu anda öğrenciler bu bahçenin tasarımını yapıyor ve bahçenin ilk çalışması da Nisan 2016’da gerçekleşecek. Ayrıca bu Istanbul liseleri hep birlikte uluslarası bir organizasyona talip oldular. 2017 yazında dünya çapında birçok liseyi İstanbul’da ağırlayacaklar ve permakültürü, kendi meydana getirdikleri bahçeleri anlatacaklar, gösterecekler. (https://www.facebook.com/permakulturlise/)

2015 Baharında Bursa Osmangazi Belediyesi sponsorluğunda Bursa’da ‘Permakültür Tasarım Sertifika’ kursu verdik. 160 katılımcı 2 hafta boyunca kursu takip etti. Bu sayede permakültür Bursa’ya kazandırılmış oldu. Kurs sonrasında ilgili arkadaşlar Belentepe Çiftliği’nde tecrübe kazanmak üzere çalışmalara katıldı. Tanıştık, dost olduk, aile olduk. Mesajın önemini hisseden ve zaman ayırıp emek vermek isteyen bir grup arkadaşla şu anda 1500 m2’lik bir alanda topluluk bahçesi kuruyoruz. Birbirimizin bahçelerine gidip o bahçeleri daha bereketli hale getirebilmek için çalışıyoruz. Ayrıca kendimiz ve yakın çevremiz için temiz gıda temini üzerine çalışan bir ekip var. Sizlerin katılımı ile daha da büyüyecek ailemizle çok daha etkin ve faydalı çalışmalar yapacağımızı umuyoruz. (https://www.facebook.com/BursaPermakultur/)

Benzer çalışmalar yapmak isteyenler için olası yol haritası:

 • Konunun önemini kavrayın, yöneticilere anlatın, olası çalışma için destek isteyin.
 • Okulda veya herhangi bir toplantı salonunda bir tanıtım semineri organize edin.
 • Seminerdeki ilgiyi canlı tutabilmek için hızlıca bir kurs organize edin. Kursun sponsorluğunu okul aile birliği veya yerel yönetim yapabilir.
 • Kurs sonrasında hızlıca kendi bahçenizi oluşturabilmek üzere çalışmalara başlayın, yerelde destek arayın.
 • Daha fazla tecrübe kazanmak isteyenler Belentepe Çiftliği’ne gönüllü, stajyer olarak gelip çalışmalara katılabilirler.

 

Sürdürülebilir Yaşam Çalışmalarımız:

https://www.facebook.com/BelenTepeDogalYasamCiftligi/

www.umuduyesertelim.com/